رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پنتاگون درخواست ترامپ برای رژه خداحافظی به سبک نظامی را رد کرد

پنتاگون درخواست ترامپ برای رژه خداحافظی به سبک نظامی را رد کرد

پنتاگون درخواست ترامپ برای رژه خداحافظی به سبک نظامی را رد کرد