رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: با صدام هم مذاکره کردم؛ کار من مذاکره است

ظریف: با صدام هم مذاکره کردم؛ کار من مذاکره است وزیر امور خارجه در مجلس: ما در خط مقام معظم رهبری حرکت می‌کنیم که هفته گذشته در سخنرانی خودشان فرمودند ما عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام نداریم لذا از نظر حضرت ایشان هنوز برجام نه بوی گندی می‌دهد و نه دفن شده است بنده […]

ظریف: با صدام هم مذاکره کردم؛ کار من مذاکره است

وزیر امور خارجه در مجلس:
ما در خط مقام معظم رهبری حرکت می‌کنیم که هفته گذشته در سخنرانی خودشان فرمودند ما عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام نداریم لذا از نظر حضرت ایشان هنوز برجام نه بوی گندی می‌دهد و نه دفن شده است

بنده حتی با صدام نیز مذاکره کردم، خیال می‌کنید از اینکه با صدام مذاکره کرده‌ام خوشم میآمد. خیال می‌کنید از اینکه روبه روی صدام نشستم، لذت بردم؟ خیر این کار من است و ناگزیرم.

چند روز پیش از مصاحبه من با اشپیگل رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که اگر آمریکا توبه کند، می‌تواند به قالب ۱+۵ بازگردد و اخیراً نیز آقا مجدداً این نکته را تأکید داشته‌اند.

مجلس هم قانونی که تصویب کرد برای اجرای برجام است نه لغو آن؛ ریاست محترم مجلس نیز اینگونه به ما منتقل کردند.