رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وام ازدواج به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت

وام ازدواج به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان برای افرادی که در شرف ازدواج هستند، افزایش یافت. پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال که در شرف ازدواج هستند هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت می‌کنند. […]

وام ازدواج به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت

زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان برای افرادی که در شرف ازدواج هستند، افزایش یافت.

پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال که در شرف ازدواج هستند هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت می‌کنند.

در مجموع حداقل ۱۴۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان وام ازدواج به زوجین پرداخت خواهد شد.