رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان بورس استعفا کرد

رئیس سازمان بورس استعفا کرد حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از سمت خود کناره گیری و نامه استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرد

رئیس سازمان بورس استعفا کرد

حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از سمت خود کناره گیری و نامه استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرد