رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهمن آخرین مهلت ترخیص موتورهای رسوبی

بهمن آخرین مهلت ترخیص موتورهای رسوبی جانشین پلیس راهور: ۳۰ بهمن ماه آخرین مهلت ترخیص موتورهای رسوبی از پارکینگ‌ها است. بعد از اتمام مهلت، موتورهای باقیمانده به عنوان اموال بلاصاحب تعیین تکلیف می‌شوند.

بهمن آخرین مهلت ترخیص موتورهای رسوبی

جانشین پلیس راهور: ۳۰ بهمن ماه آخرین مهلت ترخیص موتورهای رسوبی از پارکینگ‌ها است. بعد از اتمام مهلت، موتورهای باقیمانده به عنوان اموال بلاصاحب تعیین تکلیف می‌شوند.