رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلیه هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌گیرد

کلیه هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌گیرد یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰: به منظور حمایت از خانواده ایرانی در کمیسیون تلفیق مصوب شد که کلیه هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار گیرد. این گامی است برای حمایت از خانواده‌هایی که چشم انتظار فرزند هستند و توان پرداخت […]

کلیه هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌گیرد

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰:

به منظور حمایت از خانواده ایرانی در کمیسیون تلفیق مصوب شد که کلیه هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار گیرد.

این گامی است برای حمایت از خانواده‌هایی که چشم انتظار فرزند هستند و توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان ناباروری را ندارند.