رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت ستاد ملی کرونا با رژه خودرویی در ۲۲ بهمن

موافقت ستاد ملی کرونا با رژه خودرویی در ۲۲ بهمن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیشنهادات خود جهت برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه داد که این ستاد با حضور و رژه موتوری و خودرویی موافقت کرده است که ما نیز اجرای برنامه‌ها را به همین شکل متمرکز خواهیم […]

موافقت ستاد ملی کرونا با رژه خودرویی در ۲۲ بهمن

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیشنهادات خود جهت برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه داد که این ستاد با حضور و رژه موتوری و خودرویی موافقت کرده است که ما نیز اجرای برنامه‌ها را به همین شکل متمرکز خواهیم کرد.