رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج مازندران از وضعیت قرمز کرونایی

خروج مازندران از وضعیت قرمز کرونایی با توجه به این که ۱۰ شهرستان مازندران به عنوان شهرستان‌های باقیمانده قرمز کشور بودند اکنون همه این شهرها از وضعیت قرمز به نارنجی و زرد سوق یافتند./تسنیم

خروج مازندران از وضعیت قرمز کرونایی

با توجه به این که ۱۰ شهرستان مازندران به عنوان شهرستان‌های باقیمانده قرمز کشور بودند اکنون همه این شهرها از وضعیت قرمز به نارنجی و زرد سوق یافتند./تسنیم