رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۷۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۷۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ ۴۱۳۴ بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند

فوت ۷۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ ۴۱۳۴ بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند