رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج رشت از شرایط نارنجی/ ۱۳ شهرستان زرد داریم

خروج رشت از شرایط نارنجی/ ۱۳ شهرستان زرد داریم جانشین ستاد استانی مدیریت کرونا در گیلان: طبق آخرین تقسیم بندی صورت گرفته از وضعیت کرونایی مناطق مختلف کشور، ۱۳ شهرستان گیلان در وضعیت زرد، دو شهرستان در وضعیت نارنجی و یک شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

خروج رشت از شرایط نارنجی/ ۱۳ شهرستان زرد داریم

جانشین ستاد استانی مدیریت کرونا در گیلان:
طبق آخرین تقسیم بندی صورت گرفته از وضعیت کرونایی مناطق مختلف کشور، ۱۳ شهرستان گیلان در وضعیت زرد، دو شهرستان در وضعیت نارنجی و یک شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.