رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه منتشر شده ترامپ جعلی هست!

نامه منتشر شده ترامپ جعلی هست! سنت برجای گذاشتن نامه برای رییس‌جمهور بعدی، میان روسای جمهور آمریکا معمول است. ترامپ هم این‌کار را انجام داد محتوای این‌نامه‌فاش نشد و بایدن گفت یادداشت ترامپ برای او “خیلی سخاوتمندانه” بوده ولی چون خصوصی است تا قبل اینکه با ترامپ درباره‌اش حرف بزند، محتوایش را نمی‌گوید برخی رسانه‌ها […]

نامه منتشر شده ترامپ جعلی هست!

سنت برجای گذاشتن نامه برای رییس‌جمهور بعدی، میان روسای جمهور آمریکا معمول است. ترامپ هم این‌کار را انجام داد

محتوای این‌نامه‌فاش نشد و بایدن گفت یادداشت ترامپ برای او “خیلی سخاوتمندانه” بوده ولی چون خصوصی است تا قبل اینکه با ترامپ درباره‌اش حرف بزند، محتوایش را نمی‌گوید

برخی رسانه‌ها منجمله صداوسیما اما نامه جعلی را به عنوان نامه ترامپ با مضمون تاکید بر پیروزی‌اش در انتخابات منتشر کردند.