رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۰۰ نظامی آمریکایی در مراسم تحلیف بایدن به کرونا مبتلا شدند

۲۰۰ نظامی آمریکایی در مراسم تحلیف بایدن به کرونا مبتلا شدند حدود ۲۰۰ تَن از نیروهای گارد ملی که تامین امنیت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا را به عهده داشتند؛ به کووید ۱۹ مبتلا شدند حال آنکه احتمال افزایش این رقم وجود دارد.

۲۰۰ نظامی آمریکایی در مراسم تحلیف بایدن به کرونا مبتلا شدند

حدود ۲۰۰ تَن از نیروهای گارد ملی که تامین امنیت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا را به عهده داشتند؛ به کووید ۱۹ مبتلا شدند حال آنکه احتمال افزایش این رقم وجود دارد.