رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساخت خانه‎های ۷۰ تا ۱۰۰ متری در طرح جهش مسکن

ساخت خانه‎های ۷۰ تا ۱۰۰ متری در طرح جهش مسکن معاون مرکز پژوهشهای مجلس: دولت مکلف است سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهد. متراژ واحدها ۷۰ تا ۱۰۰ متر و سود تسهیلات آن ۱۸ درصد خواهد بود که گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در […]

ساخت خانه‎های ۷۰ تا ۱۰۰ متری در طرح جهش مسکن

معاون مرکز پژوهشهای مجلس:

دولت مکلف است سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهد.

متراژ واحدها ۷۰ تا ۱۰۰ متر و سود تسهیلات آن ۱۸ درصد خواهد بود که گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول تا چهارم این برنامه قرار دارند.