رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فردا برق هر منطقه ۲ ساعت قطع می‌شود

فردا برق هر منطقه ۲ ساعت قطع می‌شود سخنگوی صنعت برق: جداول خاموشی‌های برنامه ریزی شده اعلام می‌شود اما تلاش می‌کنیم که دچار خاموشی نشویم. خاموشی برای هر منطقه حداکثر دو ساعت خواهد بود. اگر مردم اقدام به فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف کنند همین خاموشی‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

فردا برق هر منطقه ۲ ساعت قطع می‌شود

سخنگوی صنعت برق:
جداول خاموشی‌های برنامه ریزی شده اعلام می‌شود اما تلاش می‌کنیم که دچار خاموشی نشویم.

خاموشی برای هر منطقه حداکثر دو ساعت خواهد بود.

اگر مردم اقدام به فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف کنند همین خاموشی‌ها اتفاق نخواهد افتاد.