رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غسال آیت الله مصباح یزدی ابَربدهکار بانکی است! | او پیکر روحانیون سرشناس را به خانه می برد و غسل می دهد!

غسال آیت الله مصباح یزدی ابَربدهکار بانکی است! | او پیکر روحانیون سرشناس را به خانه می برد و غسل می دهد! احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین رجایی، معاون سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در یادداشت مشترکی، مدعی شده اند که غسال آیت الله مصباح یزدی، یک ابَربدهکار بانکی است […]

غسال آیت الله مصباح یزدی ابَربدهکار بانکی است! | او پیکر روحانیون سرشناس را به خانه می برد و غسل می دهد!

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین رجایی، معاون سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در یادداشت مشترکی، مدعی شده اند که غسال آیت الله مصباح یزدی، یک ابَربدهکار بانکی است که جنازه های روحانیون سرشناس را به خانه خود می برد و غسل می دهد!

در این یادداشت آمده است: وقتی فردی در این بازار کساد ۴۰ میلیارد تومان خمس می آورد از خودش میپرسید منبع کسب او چیست؟! /الف