رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهدی علی‌حسینی‌ اعدام شد

مهدی علی‌حسینی‌ اعدام شد مهدی علی‌حسینی که پیش‌تر‌ اجرای حکم اعدام او با تلاش کشتی‌گیران‌ تیم‌ ملی و کارزار رسانه‌ای برای نجات‌ جانش‌ به تعویق افتاده بود، صبح امروز و درپی عدم رضایت خانواده مقتول، اجرا شد. او سال ۹۴ شمسی متهم به قتل فرزند یکی از پزشکان دزفول شده بود /عصرجنوب

مهدی علی‌حسینی‌ اعدام شد

مهدی علی‌حسینی که پیش‌تر‌ اجرای حکم اعدام او با تلاش کشتی‌گیران‌ تیم‌ ملی و کارزار رسانه‌ای برای نجات‌ جانش‌ به تعویق افتاده بود، صبح امروز و درپی عدم رضایت خانواده مقتول، اجرا شد.

او سال ۹۴ شمسی متهم به قتل فرزند یکی از پزشکان دزفول شده بود /عصرجنوب