رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عنابستانی خود را با شهید بهشتی مقایسه کرد!

عنابستانی خود را با شهید بهشتی مقایسه کرد! علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار، که متهم‌ به زدن سیلی به یک مامور راهور است، در توییتی کوشیده با اشاره به خاطره‌ای از شهید بهشتی، نخسین دبیرکل حزب جمهوری‌اسلامی و دومین رئيس دیوان‌عالی‌کشور، وضع خود را به مخالفت‌ها با ایشان در آغاز انقلاب تشبیه کند او در پایان […]

عنابستانی خود را با شهید بهشتی مقایسه کرد!

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار، که متهم‌ به زدن سیلی به یک مامور راهور است، در توییتی کوشیده با اشاره به خاطره‌ای از شهید بهشتی، نخسین دبیرکل حزب جمهوری‌اسلامی و دومین رئيس دیوان‌عالی‌کشور، وضع خود را به مخالفت‌ها با ایشان در آغاز انقلاب تشبیه کند

او در پایان از هشتگ شهید بهشتی استفاده کرده

تصویر فوق از کانال تلگرام عنابستانی برداشته شده است