رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توقف تولید واکسن کرونا در انستیتو پاستور فرانسه

توقف تولید واکسن کرونا در انستیتو پاستور فرانسه انستیتو پاستور فرانسه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که پروژه تولید واکسن کرونا در این مؤسسه به طور کامل متوقف شده است. انستیتو پاستور دلیل تصمیم خود برای متوقف کردن پروژه واکسن کرونا را «ناکافی بودن کارآیی» واکسن تولید شده در این مؤسسه عنوان کرده است.

توقف تولید واکسن کرونا در انستیتو پاستور فرانسه

انستیتو پاستور فرانسه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که پروژه تولید واکسن کرونا در این مؤسسه به طور کامل متوقف شده است.
انستیتو پاستور دلیل تصمیم خود برای متوقف کردن پروژه واکسن کرونا را «ناکافی بودن کارآیی» واکسن تولید شده در این مؤسسه عنوان کرده است.