رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار ویدئویی در فضای مجازی از انداختن معتادان در استخر یخ زده و کتک زدن آنها با شلنگ در کمپ ترک اعتیاد

انتشار ویدئویی در فضای مجازی از انداختن معتادان در استخر یخ زده و کتک زدن آنها با شلنگ در کمپ ترک اعتیاد در استان فارس /خبرگزاری دانشجو

انتشار ویدئویی در فضای مجازی از انداختن معتادان در استخر یخ زده و کتک زدن آنها با شلنگ در کمپ ترک اعتیاد در استان فارس /خبرگزاری دانشجو