رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آنچه بر پرواز ۸۷۴ ترکیش گذشت

آنچه بر پرواز ۸۷۴ ترکیش گذشت یک مقام مسئول در فرودگاه امام خمینی(ره) اعلام کرده: پرواز ترکیش‌ایر دو فرودگاه آلترنیت داشته است که یکی اصفهان و دیگری، باکو بوده است ولی خلبان تصمیم به نشاندن هواپیما در فرودگاه باکو می‌گیرد. به دلیل بدی آب و هوا، دید افقی در فرودگاه امام خمینی (ره) کاهش یافته […]

آنچه بر پرواز ۸۷۴ ترکیش گذشت

یک مقام مسئول در فرودگاه امام خمینی(ره) اعلام کرده: پرواز ترکیش‌ایر دو فرودگاه آلترنیت داشته است که یکی اصفهان و دیگری، باکو بوده است ولی خلبان تصمیم به نشاندن هواپیما در فرودگاه باکو می‌گیرد.

به دلیل بدی آب و هوا، دید افقی در فرودگاه امام خمینی (ره) کاهش یافته بود، اما سیاست شرکت‌های هواپیمایی با یکدیگر فرق دارد؛ برخی در دید کم به خلبان اجازه فرود می‌دهند و برخی هم اجازه نمی‌دهند.

به نظر می‌رسد هواپیمایی ترکیش‌ایر اجازه فرود به خلبان در دید ۸۰۰ متر را نداده است. این موضوع در کتاب «عملیات هوانوردی» شرکت‌های هواپیمایی درج شده و به خلبانان دیکته می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، پرواز دیشب ترکیش‌ایر از باکو به امام خمینی بازگشته است و مسافران به سلامت پیاده شده‌اند./ ایرنا