رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش جواد امام به شکایت نمایندگان از ظریف

واکنش جواد امام به شکایت نمایندگان از ظریف: نگران انتخابات ریاست جمهوری هستند! می‌خواهند هر فردی که کوچکترین پایگاه مردمی دارد از رقابت دور کنند. متاسفانه با نزدیک شدن به ماههای منتهی به انتخابات، تحرکات جریان‌های تندرو برای تخریب چهره‌های مورد اعتماد مردم و سرمایه‌های اجتماعی شدت می‌گیرد. آنها با علم به محبوبیت رییس دولت […]

واکنش جواد امام به شکایت نمایندگان از ظریف: نگران انتخابات ریاست جمهوری هستند!

می‌خواهند هر فردی که کوچکترین پایگاه مردمی دارد از رقابت دور کنند.

متاسفانه با نزدیک شدن به ماههای منتهی به انتخابات، تحرکات جریان‌های تندرو برای تخریب چهره‌های مورد اعتماد مردم و سرمایه‌های اجتماعی شدت می‌گیرد.

آنها با علم به محبوبیت رییس دولت اصلاحات و سایر شخصیت‌های خوشنام اصلاحات، خبرسازی‌ها و شایعه پراکنی‌های خود را آغاز کرده‌اند./ ایرنا