رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت‌های ورزشی سراسری تا ۱۷ بهمن

محدودیت‌های ورزشی سراسری تا ۱۷ بهمن تا ۱۷ بهمن‌ماه سال‌جاری در ۱۸ شهر، استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد و باشگاه ورزشی سالنی و در ۱۲۴ شهر نیز صرفا باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد و باشگاه‌های ورزشی سالنی تعطیل خواهند بود و همانند هفته گذشته، خبری از اعمال شدیدترین محدودیت‌های ورزشی که شامل مراکز تمرین و […]

محدودیت‌های ورزشی سراسری تا ۱۷ بهمن

تا ۱۷ بهمن‌ماه سال‌جاری در ۱۸ شهر، استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد و باشگاه ورزشی سالنی و در ۱۲۴ شهر نیز صرفا باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد و باشگاه‌های ورزشی سالنی تعطیل خواهند بود و همانند هفته گذشته، خبری از اعمال شدیدترین محدودیت‌های ورزشی که شامل مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی است، نخواهد بود.