رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا در ۳ استان

بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا در ۳ استان سخنگوی وزارت بهداشت:در هفته گذشته بیشترین میزان بروز هفتگی موارد مثبت بستری به ترتیب در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و همچنین بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در استان‌های مازندران، گیلان و خراسان شمالی گزارش شده است.

بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا در ۳ استان

سخنگوی وزارت بهداشت:در هفته گذشته بیشترین میزان بروز هفتگی موارد مثبت بستری به ترتیب در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و همچنین بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در استان‌های مازندران، گیلان و خراسان شمالی گزارش شده است.