رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی منتشر شد

نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی روی پایگاه سازمان سنجش آموزش به نشانی (www.sanjesh.org ) قرار گرفت.

نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی روی پایگاه سازمان سنجش آموزش به نشانی (www.sanjesh.org ) قرار گرفت.