رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همسان سازی حقوق ۳میلیون و ۶۰۰ بازنشسته تامین اجتماعی

همسان سازی حقوق ۳میلیون و ۶۰۰ بازنشسته تامین اجتماعی/ رتبه بندی معلمان ۱۴۰۰ قطعا اجرایی می‌شود نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که تعدادشان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود اعمال شد. هم اکنون پیش‌نویس رتبه‌بندی معلمان در دستور کار دولت بوده […]

همسان سازی حقوق ۳میلیون و ۶۰۰ بازنشسته تامین اجتماعی/ رتبه بندی معلمان ۱۴۰۰ قطعا اجرایی می‌شود

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که تعدادشان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود اعمال شد.

هم اکنون پیش‌نویس رتبه‌بندی معلمان در دستور کار دولت بوده و منابع آن هم در بودجه دیده شده است.

حتی اگر منابع هم تغییر کند، دولت قطعا رتبه‌بندی معلمان را اجرایی می‌کند.