رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دلیل تحریم‌ها از نظر امام جمعه یزد: سرگرم بودن مردم به مسائل اقتصادی

دلیل تحریم‌ها از نظر امام جمعه یزد: سرگرم بودن مردم به مسائل اقتصادی آیت‌الله ناصری: یکی از دلایل تحریم‌ها از سوی دشمنان این است که مردم به خاطر درگیر شدن با مسایل اقتصادی از مسایل معنوی فرزندان و دانش‌آموزان غافل شوند./ ایرنا

دلیل تحریم‌ها از نظر امام جمعه یزد: سرگرم بودن مردم به مسائل اقتصادی

آیت‌الله ناصری: یکی از دلایل تحریم‌ها از سوی دشمنان این است که مردم به خاطر درگیر شدن با مسایل اقتصادی از مسایل معنوی فرزندان و دانش‌آموزان غافل شوند./ ایرنا