رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دنیا به ما خواهد خندید که وزیری را به اتهام توسعه اینترنت احضار کنیم

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: دنیا به ما خواهد خندید که وزیری را به اتهام توسعه اینترنت احضار کنیم محدود کردن اینترنت به خاطر برخی موارد ناپسند در شبکه‌های اجتماعی، مثل این است که برای پیشگیری از ضرب و شتم دیگران، دست‌های مردم را قطع کنیم.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: دنیا به ما خواهد خندید که وزیری را به اتهام توسعه اینترنت احضار کنیم

محدود کردن اینترنت به خاطر برخی موارد ناپسند در شبکه‌های اجتماعی، مثل این است که برای پیشگیری از ضرب و شتم دیگران، دست‌های مردم را قطع کنیم.