رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت ارزان می‌شود

اینترنت ارزان می‌شود تعرفه اینترنت زیرساخت، با تصویب امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹) کمیسیون تنظیم مقررات، ۲۵٪ کاهش یافت./برنا

اینترنت ارزان می‌شود

تعرفه اینترنت زیرساخت، با تصویب امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹) کمیسیون تنظیم مقررات، ۲۵٪ کاهش یافت./برنا