رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز توزیع کارنامه‌های دانش‌آموزان / دریافت وجه برای ارائه «کارنامه» ممنوع

آغاز توزیع کارنامه‌های دانش‌آموزان / دریافت وجه برای ارائه «کارنامه» ممنوع مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش‌وپرورش: توزیع کارنامه دانش‌آموزان از امروز آغاز شده است و دانش‌آموزان ابتدایی امروز کارنامه‌های خود را دریافت کردند. توزیع کارنامه‌های دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه به ترتیب از فردا و پس‌فردا آغاز خواهد شد. با […]

آغاز توزیع کارنامه‌های دانش‌آموزان / دریافت وجه برای ارائه «کارنامه» ممنوع

مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش‌وپرورش:
توزیع کارنامه دانش‌آموزان از امروز آغاز شده است و دانش‌آموزان ابتدایی امروز کارنامه‌های خود را دریافت کردند.

توزیع کارنامه‌های دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه به ترتیب از فردا و پس‌فردا آغاز خواهد شد.

با مجازی شدن آموزش مدارس، هیچ فوق‌برنامه‌ای در مدارس ارائه نشده است بنابراین دریافت وجه از اولیاء برای کمک به مدرسه هیچ توجیه قانونی ندارد.