رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح ترافیک ۲۵ درصد افزایش یافت

طرح ترافیک ۲۵ درصد افزایش یافت افزایش ۲۵ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در پایتخت با رأی اکثر اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید. مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران: در حال آب بستن در بودجه هستیم. شهرداری پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی عوارض را داده اما چگونه شد که اکنون به ۲۵ درصد […]

طرح ترافیک ۲۵ درصد افزایش یافت

افزایش ۲۵ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در پایتخت با رأی اکثر اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران: در حال آب بستن در بودجه هستیم. شهرداری پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی عوارض را داده اما چگونه شد که اکنون به ۲۵ درصد رسیده‌ایم؟