رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو محدودیت ساخت وساز در جماران متوقف شد

لغو محدودیت ساخت وساز در جماران متوقف شد با رأی ‎دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی ‎محله جماران متوقف شد./ باشگاه خبرنگاران‌ جوان

لغو محدودیت ساخت وساز در جماران متوقف شد

با رأی ‎دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی ‎محله جماران متوقف شد./ باشگاه خبرنگاران‌ جوان