رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«خانه سینما» به دلیل شیوع کرونا در فجر سالن ندارد

«خانه سینما» به دلیل شیوع کرونا در فجر سالن ندارد خانه سینما امسال به دلیل شیوع کرونا، هیچ سالنی را مختص هنرمندان و اهالی سینما برای جشنواره فیلم فجر در نظر نگرفته است.

«خانه سینما» به دلیل شیوع کرونا در فجر سالن ندارد

خانه سینما امسال به دلیل شیوع کرونا، هیچ سالنی را مختص هنرمندان و اهالی سینما برای جشنواره فیلم فجر در نظر نگرفته است.