رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمکی: واکسن کرونا را اول به خانواده خودمان می زنیم

نمکی: واکسن کرونا را اول به خانواده خودمان می زنیم وزیر بهداشت: اجازه نمی‌دهیم پای محصولی به مجموعه کشور باز شود که با سلامت مردم در تضاد و تقابل باشد و یا عده‌ای بخواهند از این آشفته بازار استفاده کرده و بر موج اقتصادی سوار شوند. هم واکسن داخلی و کواکس را دنبال می‌کنیم و […]

نمکی: واکسن کرونا را اول به خانواده خودمان می زنیم

وزیر بهداشت:
اجازه نمی‌دهیم پای محصولی به مجموعه کشور باز شود که با سلامت مردم در تضاد و تقابل باشد و یا عده‌ای بخواهند از این آشفته بازار استفاده کرده و بر موج اقتصادی سوار شوند.

هم واکسن داخلی و کواکس را دنبال می‌کنیم و هم از مطمئن‌ترین منابع، واکسن وارد می‌کنیم.

واکسن را اول به خانواده خودمان می‌زنیم تا مردم بدانند سلامت آنها از هر چیزی برای ما مهم‌تر است.