رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۱ مرکز استان آبی ، ۱۹ مرکز استان زرد و فقط ۱ مرکز استان نارنجی کرونایی تا ۱۲ بهمن ۹۹

۱۱ مرکز استان آبی ، ۱۹ مرکز استان زرد و فقط ۱ مرکز استان نارنجی کرونایی تا ۱۲ بهمن ۹۹ افزایش تعداد مراجعه‌سرپایی به بیمارستان‌ها در سراسر ایران حکایت از آتش زیرخاکستر همه‌گیری ویروس منحوس دارد به صورتی که مسئولان بهداشت و درمان نگران از احتمال آغاز موج چهارم کرونا در ایران دارند.

۱۱ مرکز استان آبی ، ۱۹ مرکز استان زرد و فقط ۱ مرکز استان نارنجی کرونایی تا ۱۲ بهمن ۹۹

افزایش تعداد مراجعه‌سرپایی به بیمارستان‌ها در سراسر ایران حکایت از آتش زیرخاکستر همه‌گیری ویروس منحوس دارد به صورتی که مسئولان بهداشت و درمان نگران از احتمال آغاز موج چهارم کرونا در ایران دارند.