رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سر تراشیده لیلا حاتمی از حد متعارف خارج بود!/ توضیح معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره مشکل «قاتل و وحشی»

سر تراشیده لیلا حاتمی از حد متعارف خارج بود!/ توضیح معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره مشکل «قاتل و وحشی» سعید رجبی فروتن در برنامه «هفت» گفت: نمایش سر زن بدون مو در سینمای ایران چند موردی وجود داشته است؛ همین شورای پروانه نمایش سال گذشته فیلم «سه کام حبس» را که در جشنواره […]

سر تراشیده لیلا حاتمی از حد متعارف خارج بود!/ توضیح معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره مشکل «قاتل و وحشی»

سعید رجبی فروتن در برنامه «هفت» گفت: نمایش سر زن بدون مو در سینمای ایران چند موردی وجود داشته است؛ همین شورای پروانه نمایش سال گذشته فیلم «سه کام حبس» را که در جشنواره فجر کلاه گیس بر سر داشت که برای چندین ثانیه کلاه گیس می افتد و سر نمایش پیدا می کند. خیلی از این فیلم ها برای زمانی است که فقه ما در برابر اینگونه مسائل ساکت بودند و استفتایی در این مورد نیامده بود.

در برخی از آثار، زمان کوتاهی اختصاص به نمایش سر بدون موی زن دارند و برخی آثار مثل «قاتل و وحشی»، بخش اعظمی از این کار به تشخیص و زعم شورای پروانه نمایش از آن حد متعارف خارج است که امید داریم و خوشبین هستیم که با اصلاحات و تمهیدات تصویری ویژه بتواند امکان نمایش پیدا کند.