رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو: آمریکا دخالت در امور داخلی روسیه را متوقف کند

مسکو: آمریکا دخالت در امور داخلی روسیه را متوقف کند حمایت از نقض قانون توسط تونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تأیید دیگری بر نقش واشنگتن در پشت صحنه اعتراض ها در روسیه است و شکی نیست که این اقدامات واشنگتن با هدف تشویق اعتراض ها، بخشی از استراتژی مهار روسیه محسوب می […]

مسکو: آمریکا دخالت در امور داخلی روسیه را متوقف کند

حمایت از نقض قانون توسط تونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تأیید دیگری بر نقش واشنگتن در پشت صحنه اعتراض ها در روسیه است و شکی نیست که این اقدامات واشنگتن با هدف تشویق اعتراض ها، بخشی از استراتژی مهار روسیه محسوب می شود.

ما خواهان پایان دادن به مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل هستیم و این مسئولیت را به شما یادآوری می کنیم.

اقدامات ایالات متحده با هدف تشویق اعتراضات مداخله آشکار در امور داخلی مسکو و بخشی از استراتژی مهار روسیه است.