رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده ایران درباره قانون هسته ای مجلس به آژانس نامه نوشت

نماینده ایران درباره قانون هسته ای مجلس به آژانس نامه نوشت غریب آبادی: زمینه ها و دلائل تصویب “قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران”، طی گزارش توجیهی به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو رسید و به عنوان سند آژانس نیز ثبت شد. در این گزارش آمده […]

نماینده ایران درباره قانون هسته ای مجلس به آژانس نامه نوشت

غریب آبادی: زمینه ها و دلائل تصویب “قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران”، طی گزارش توجیهی به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو رسید و به عنوان سند آژانس نیز ثبت شد.

در این گزارش آمده است: تمامی اقدامات جبرانی ایران، تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود و در صورت اجرای تعهدات طرف‌های دیگر و رفع کامل تحریم‌های ضد ایرانی، قابل بازگشت است.