رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غضنفر آبادی: بررسی اقدام عنابستانی جزو اولویت هیئت نظارت نیست!

غضنفر آبادی: بررسی اقدام عنابستانی جزو اولویت هیئت نظارت نیست! «موسی غضنفر آبادی»، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در گفت و گو با خبرنگار برنا در پاسخ به این سوال که ایا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به رفتار جنجالی این نماینده اصولگرا ورود می کند؟ گفت: هنوز به این موضوع ورود نکرده ایم […]

غضنفر آبادی: بررسی اقدام عنابستانی جزو اولویت هیئت نظارت نیست!

«موسی غضنفر آبادی»، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در گفت و گو با خبرنگار برنا در پاسخ به این سوال که ایا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به رفتار جنجالی این نماینده اصولگرا ورود می کند؟ گفت: هنوز به این موضوع ورود نکرده ایم اگر طرح شکایتی شود، بررسی می کنیم

او در پاسخ به این سوال که آیا این رفتار عنابستانی نیاز به شکایت دارد، گفت: هیئت این موضوع را بررسی می کند اما جزو اولویت ما نیست و موضوعات دیگری در دستور داریم /برنا