رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه ویزیت بدون دفترچه تأمین اجتماعی

نحوه ویزیت بدون دفترچه تأمین اجتماعی مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی: از ابتدای اسفند بیمه شدگان با کد ملی احراز هویت می‌شوند و خدمات را دریافت می‌کنند. در صورتی که دفترچه فاقد برگه بود پزشک می‌تواند در سربرگ خود با قید کد ملی بیمه شده را پذیرش کند. برای پزشکانی که از نسخه […]

نحوه ویزیت بدون دفترچه تأمین اجتماعی

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی:
از ابتدای اسفند بیمه شدگان با کد ملی احراز هویت می‌شوند و خدمات را دریافت می‌کنند.

در صورتی که دفترچه فاقد برگه بود پزشک می‌تواند در سربرگ خود با قید کد ملی بیمه شده را پذیرش کند.

برای پزشکانی که از نسخه الکترونیک استفاده نمی‌کنند سربرگ آنها جایگزین دفترچه می‌شود.