رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت‌های تردد به مناطق زرد تعمیم داده شد

محدودیت‌های تردد به مناطق زرد تعمیم داده شد سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا درباره محدودیت های کرونایی گفت: به دلیل محافظت از دستاوردهای بزرگی که در کنترل بیماری کرونا بدست آمده است، محدودیت های تردد که در کنترل بیماری موثر بوده از نارنجی به زرد تعمیم داده شد.

محدودیت‌های تردد به مناطق زرد تعمیم داده شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا درباره محدودیت های کرونایی گفت: به دلیل محافظت از دستاوردهای بزرگی که در کنترل بیماری کرونا بدست آمده است، محدودیت های تردد که در کنترل بیماری موثر بوده از نارنجی به زرد تعمیم داده شد.