رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید نکرد

شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید نکرد عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان: اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی […]

شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید نکرد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان: اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایرادها خواهد شد.

در جایی از این قانون که اقامت دائم یا تابعیت را به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته شده بود مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.