رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت امور خارجه: هموطنان از سفر به میانمار تا فراهم شدن شرایط مناسب بهداشتی و امنیتی خودداری کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه: هموطنان از سفر به میانمار تا فراهم شدن شرایط مناسب بهداشتی و امنیتی خودداری کنند خطیب زاده: سفارت ایران در تایلند در دوره کرونا با معدود شهروندان ایرانی در این کشور در تماس بوده و به خروج آنها از میانمار کمک کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه: هموطنان از سفر به میانمار تا فراهم شدن شرایط مناسب بهداشتی و امنیتی خودداری کنند

خطیب زاده: سفارت ایران در تایلند در دوره کرونا با معدود شهروندان ایرانی در این کشور در تماس بوده و به خروج آنها از میانمار کمک کرده است.