رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه خاموشی‌های معابر از امشب کاهش می‌یابد

برنامه خاموشی‌های معابر از امشب کاهش می‌یابد معاون هماهنگی توزیع توانیر: خاموشی برق معابر از امشب به تدریج کاهش می‌یابد. در حال حاضر محدودیت‌های اعمال شده در بخش صنعت نیز به تدریج کاهش یافته و حتی در برخی از مناطق کشور اجرا نمی‌شود.

برنامه خاموشی‌های معابر از امشب کاهش می‌یابد

معاون هماهنگی توزیع توانیر:
خاموشی برق معابر از امشب به تدریج کاهش می‌یابد.

در حال حاضر محدودیت‌های اعمال شده در بخش صنعت نیز به تدریج کاهش یافته و حتی در برخی از مناطق کشور اجرا نمی‌شود.