رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارمنستان مجوز استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک را صادر کرد

ارمنستان مجوز استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک را صادر کرد وزارت بهداشت ارمنستان روز دوشنبه مجوز استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک برای مقابله با ویروس کرونا را صادر کرد.

ارمنستان مجوز استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک را صادر کرد

وزارت بهداشت ارمنستان روز دوشنبه مجوز استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک برای مقابله با ویروس کرونا را صادر کرد.