رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساخت نخستین قطار مترو با فناوری بومی

ساخت نخستین قطار مترو با فناوری بومی معاون پژوهشی پژوهشکده برق جهاد دانشگاه: پروژه سیستم رانش مترو در گروه مبدل‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی با همکاری مراکزی از جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت درحال پیشرفت است و امیدواریم در آینده نزدیک، نخستین قطار مترو که درصد بالایی از آن براساس […]

ساخت نخستین قطار مترو با فناوری بومی

معاون پژوهشی پژوهشکده برق جهاد دانشگاه:
پروژه سیستم رانش مترو در گروه مبدل‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی با همکاری مراکزی از جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت درحال پیشرفت است و امیدواریم در آینده نزدیک، نخستین قطار مترو که درصد بالایی از آن براساس فناوری بومی ساخته شده باشد، رونمایی شود.