رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخبر: واکسن ایرانی کرونا فروردین به بازار می آید

مخبر: واکسن ایرانی کرونا فروردین به بازار می آید رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: واکسن ایرانی کرونا اواخر فروردین سال آینده به بازار می آید و به این ترتیب واکسیناسیون همگانی با واکسن ایرانی آغاز می شود. واکسن ایرانی عملکرد بسیار درخشانی در مقابله با ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی داشته است.

مخبر: واکسن ایرانی کرونا فروردین به بازار می آید

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام:

واکسن ایرانی کرونا اواخر فروردین سال آینده به بازار می آید و به این ترتیب واکسیناسیون همگانی با واکسن ایرانی آغاز می شود.

واکسن ایرانی عملکرد بسیار درخشانی در مقابله با ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی داشته است.