رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی

افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت: وام های دانشجویی در حوزه وزارت بهداشت رشد ۵۰ درصدی داشته است و با منابعی که صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت پیش بینی کرده امیدواریم این میزان افزایش به ۶۰ درصد برسد.

افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت: وام های دانشجویی در حوزه وزارت بهداشت رشد ۵۰ درصدی داشته است و با منابعی که صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت پیش بینی کرده امیدواریم این میزان افزایش به ۶۰ درصد برسد.