رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتررییس جمهور خصوص عدم اجابت دعوت رییس مجلس از سوی روحانی

واکنش معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتررییس جمهور خصوص عدم اجابت دعوت رییس مجلس از سوی روحانی برای حضور درجلسه امروز مجلس

واکنش معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتررییس جمهور خصوص عدم اجابت دعوت رییس مجلس از سوی روحانی برای حضور درجلسه امروز مجلس