رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ به «خیانت» متهم شد

ترامپ به «خیانت» متهم شد رئیس جمهور پیشین آمریكا در دادگاه توجیهی استیضاح به “خیانت” بی‌سابقه متهم شد (خبرگزاری فرانسه)

ترامپ به «خیانت» متهم شد

رئیس جمهور پیشین آمریكا در دادگاه توجیهی استیضاح به “خیانت” بی‌سابقه متهم شد (خبرگزاری فرانسه)