رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«استقبال» آنگلا مرکل از «همه واکسن‌ها»

«استقبال» آنگلا مرکل از «همه واکسن‌ها» خبرگزاری فرانسه:پس از انتشار اطلاعات درباره تاثیرگذاری واکسن روسی اسپوتنیک V، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از «همه واکسن‌ها استقبال کرد»

«استقبال» آنگلا مرکل از «همه واکسن‌ها»

خبرگزاری فرانسه:پس از انتشار اطلاعات درباره تاثیرگذاری واکسن روسی اسپوتنیک V، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از «همه واکسن‌ها استقبال کرد»